|

Lev Gumilev Avrasya Merkezi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

lion10

ANO ‘Avrasya Merkezi’ (Lev Gumilev Merkezi), Moskova’da 2009 yılından itibaren bu yana faaliyet göstermektedir.

Lev Gumilev Merkezi’nin şubeleri St. Petersburg (2009), Azerbaycan (2012), Kırgızistan (2012), Tacikistan (2014) ve Afganistan’da (2015) bulunmaktadır.
Lev Gumilev Merkezi, 1000’den fazla bilimsel ve etnopolitik konferans ve kulüp toplantıları düzenleyip etnografya, halkların dostluğu, bölge bilimi, etnik müzik, etnik moda ve film antropolojisi konulu yüzlerce gezi, festival, konser ve seminerleri organize etmiştir.

MERKEZİN AMAÇLARI:

Rusya ve komşu ülkelerde yaşayan halklarının tüm kültürel, dinsel ve etnik farklılıklarına saygı ve sosyal adalet ilkelerine dayanan Avrasya ideolojisinin tanıtımı;
Topluluğa üye ülkelerinin Avrasya Birliği’ne entegrasyonunun ‘yumuşak güç’ kullanma ve akıllı, politik ve ekonomik projelerin gerçekleştirilmesi yoluyla hızlandırılması;
Küresel manevi ve etnopolitik merkez olarak Avrasya Birliği’nin yeni bir model üzerinden oluşturulması. Kutsal coğrafya.

MERKEZİN GÖREVLERİ:

Bilimsel, politik ve sosyal PR ve etkinliklerin düzenlenmesi
Avrasya coğrafyasında GR aktivitesi

Halkların kültürel kimlik hakları ile ilgili danışmanlık faaliyetleri
Avrasya entegrasyonu çerçevesinde bölgelerin kalkınmasına yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi

Çağdaş Avrasyacılık ve Lev Gumilev
‘Çağdaş Avrasyacılık’ terimi, 2009 yılında Pavel Zarifullin tarafından gündeme getirildi.
ÇAĞDAŞ AVRASYACILIK İDEOLOJİSİNİN İLKELERİ:

Rusya bir Doğu ülkesidir ve Doğu’nun amiral gemisidir
Kazakistan, Avrasya’nın jeopolitik merkezidir ve Avrasya entegrasyonunun amiral gemisidir
Rusya, Kazakistan ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin halklarının ortak tarihsel kaderleri mevcuttur
Dikkatler milli bilincinin artmasına ve etnik kültürlerin korunması ile geliştirmesine yöneliktir
Avrasyacılık, Rusya ve Kazakistan’ın aydın elitlerinin ‘Sonra nasıl yaşayacağız?’ sorusuna bir cevaptır, insanın ruhsal dünyasının ve değer sisteminin geliştirilmesidir.

Lev Nikolayeviç Gumilev (1912-1992), Sovyet ve Rus bilim adamı, tarihçi-etnolog, tarih ve coğrafya bilimleri doktoru, şair, Farsça tercümanıdır. Tutkulu etnogenez teorisinin kurucusudur.
Lev Gumilev’in önemli eserleri: ‘Hunların Tarihi’ (1960), ‘Hazarya Keşfi’ (1966), ‘Eski Türkler’ (1967), ‘Hayalli Bir Krallık Arama’ (1970), ‘Çin’deki Hunlar’ (1974), ‘Etnogenez ve Yer Biyosleri’ (1979), ‘Eski Rusya ve Büyük Bozkır’ (1989), ‘Eski Ruslardan Rusya’ya’ (1992), ‘Avrasya’dan makaleler’.
‘Tek bir şey biliyorum ve bu sırrı sizinle paylaşacağım. Rusya’nın kurtulması sadece Avrasyalı bir ülke olarak ve Avrasyacılık sayesinde olacaktır’.
Lev Gumilev

Pavel Zarifullin. Merkez’in kurucusu, ideologu ve müdürü

Etnopsikoloji ve tarih uzmanı, Çağdaş Avrasyacılık kuramcısı, Moskova Avrasya Kulübü Başkanı, politikacı ve devlet adamı, radyo ve televizyon sunucusu, yazar

Kazan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur.
2001 yılında kurulan ‘Avrasya’ partisinin kurucularından biri ve partinin siyasi dairesi başkanlığı görevini üstlendi.
2004-2009 yıllarında Uluslararası Avrasya Hareketi’nin Sekreterliğini yaptı.
2004-2009 yılları arasında ‘Avrasya Gençlik Birliği’ hareketinin Başkanlığını yaptı.
2008 yılında Güney Osetya’ya insani yardım ulaştırmasından sorumlu Avrasya heyeti başkanlığını yaptı.
2009 yılında Paris’te dünyada Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınmasını isteyen Uluslararası Halkların Haklarını Koruma Hareketini organize etti.
2009 yılından itibaren Avrasyacılık, jeopolitik, dinlerarası diyalog, kültür, toplumun sosyal hayatı gibi aktüel konuları inceleyen Moskova Avrasya Kulübü Başkanı görevinde bulunuyor.
2009 yılından itibaren Moskova Lev Gumilev Avrasya Merkezi Müdürüdür.
2009 yılından itibaren Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu üye ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde ‘Gumilev okumalarını’ düzenlemektedir.
‘Coşku’ (Moskova, ‘Yevraziyskoye Dvijeniye’, 2007), ‘Rus kutsal coğrafyası’ (St.Petersburg, ‘Limbus-press’, 2010), ‘Yeni İskitler’ (St.Petersburg, ‘Limbuss-press’, 2014) gibi kitapların yazarıdır.
Rus ve yabancı medya araçlarındaki deneme ve yayınların yazarıdır.
Gumilev-center.ru

Avrasya Merkezi’nin 2009-2014 yılları arasındaki faaliyet sonuçları
Avrasya Ekonomik Topluluğu ve bu Topluluğa üye ülkelerinden oluşan Gümrük Birliği kuruldu. Topluluğa üye ülkelerinin ekonomik ve siyasi çıkarlarını birleştirmek için Avrasya Ekonomik Topluluğunu kurma ihtiyacı ile ilgili kapsamlı ideolojik ve anlatım çalışmaları yapıldı.

1. Avrasya Ekonomik Topluluğu’na üye ülkelerinin ekonomilerinin değerlendirmesi ve finansal analizi yapıldı. ‘Avrasya Külübü’ adı altında lobbi alanı kuruldı. Finansal ve politik çevrelerin temsilcilerinin ve büyük iş adamlarının katılımıyla 30 toplantı düzenlendi.

2. Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığı tanındı.
3. Rusya Federasyonu’nda etnik gruplar arası ve dinler arası gerginlik ortadan kaldırıldı, göçmenlere karşı torarans seviyesi yükseltildi. St. Petersburg, Moskova, Arhangelsk, Kuzey Kafkasya, Beyaz Deniz Bölgesi, Tatarstan ve Başkurtistan’da 62 kamuoyu yoklaması yapıldı.
4. Rusya devlet iktidar organları ile yapısal çalışma ve siyasi elit arasında Avrasya değerlerinin tanıtımı yapıldı.
5. Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının kanaat önderleriyle hem dinlerarası barışın kurulması ve korunması hem de Kırım’ın Rusya içine yineden girdiğinde etnik gruplar arası eskalasyonun önlenmesi ile ilgili belli konularda çalışmalar yapıldı.
6. Kırgızistan Avrasya Ekonomik Topluluğuna üye oldu.
Avrasya Bilgi Sistemini oluşturma süreci başladı. Rusya ve Topluluğa üye ülkelerinde 8 bilgi ve haber internet sitesi kuruldu.
7. Zirve, konferans, kolokyum, okumalar gibi 1504 farklı boyut (siysi, ekonomik, ideolojik ve kültürel) ve ölçekli etkinlikler Rosbalt, Avrupa 8. Parlamentosu, RF Kamu Odası, Devlet Duması, UNESCO, İnterfax, AiF, Komsomolskaya Pravda ve BM gibi önde gelen platformlarda düzenlendi.

Avrasya Merkezi’nin önümüzdeki 3 yıl için amaçları ve hedefleri

1. Kapsamlı Avrasya bilgi ağının oluşturulması. Var olan Lev Gumilev Merkezleri projelerden (Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan) başka Topluluğun kalan ülkelerinde (Özbekistan, Türkmenistan, Ermenistan, Ukrayna, Moldova, Transdinyester, Beyaz Rusya, Abhazya ve Güney Osetya) ve Doğu’nun dost ülkelerinde (Türkiye, Sırbistan, Gürcistan, İran, Çin, Moğolistan, Güney Kore) merkezlerin açılması. Lev Gumilev’in kitaplarının Fransızca, Farsça ve Türkçe olarak Fransa, Afganistan, İran ve Türkiye’de yayımlanması. Pavel Zarifullin’in kitaplarının çevirilmesi ve Fransa, Sırbistan, ABD, Almanya, İran ve Türkiye’de yayımlanması.
2. Ülke risklerinin değerlendirmesi ve koruması ile ilgilenen ekonomik grubunun kurulması, Topluluğun ve Doğu ülkelerinin finansal ve sanayi gruplarının Rusya Federasyonu’nda PR ve GR’idir, Rus iş adamlarına Asya’da destek sağlanmasıdır. Altyapı büyüme oranı, bölgelerin yatırım çekme güçleri, makroekonomik analiz ve uzun vadeli tahminler, bankacılık sisteminin ve borsanın gelişimi gibi kilit göstergelerin değerlendirilmesidir. Avrasya kulübünün tam olarak sözde Doğu lobbi kulübü haline gelmesi.
3. Avrasya bankacılığı. Avrasya Bankasının kurulması.
4. Avrasya Kültür ve Sanat Birliği temelinde Avrasya Ekonomik Topluluğuna bağlı olan ve Avrasya ülkelerinin komite, bakanlık, müdürlüklerinin kültürel projelerini ve programlarını Avrasya halkları, vatansever aydınlar, Topluluğun halklarının toplum liderleriyle bağlayabilecek olan Kültür Komisyonunun kurulması. Eski Sovyetler Birliği coğrafyasındaki yapımcılar, müzisyenler, etnograflar, yazarlar ve filozof dahil sanatçıları birleştiren Avrasya Kültür ve Sanat Birliği (Borisov-Zarifullin) on yıl önce kurulmuştu.
5. ‘Beyaz Hindistan’ adlı Yansıtmalı Etnik Psikoloji Merkezi’nin seminerleri ve eğitim okumaları yoluyla eğitim projesinin gerçekleştirilmesi. Projenin amacı, gençlere çağdaş Avrasyacılığın değerlerini ve Avrasya’nın kutsal coğrafyasını öğretmektir.

Avrasya Merkezi’nin imkanları

1. RF, Topluluk ve AB’nin herhangi şehrinde federal düzeydeki etkinliklerin düzenlenmesi. Kavramın ve programın geliştirilmesi, etkinliklerin bildirildiği internet sitesinin geliştirilmesi, alanın seçilmesi, önde gelen sözcülerin davet edilmesi, izleyicilerin ve katılımcıların çekilmesi. Format: konferans, ders, yuvarlak masa, seminer, hayırseverlik etkinlikler, flash mob ve mitingler. Konu: etnopolitika, etnoekonomi, etnoloji, etnopsikoloji, antropoloji, Avrasyacılık, kutsal coğrafya, felsefe, bölge bilimi ve kültürel çalışmalar.
2. Etkinliklerin PR desteklenmesi, kendi medya araçlarında veya federal medya araçlarında ve televizyon kanallarında olayların anlatılması, medya araçlarında ve blog alanlarında kamuoyunun oluşturulmasını etkileme (medya planı, mülakat, görüşme, yayıncılık, eğitim ve kamu kuruluşlarıyla çalışmalar).
3. Devlet kurumları ve özel sermaye proaktif temsilcilerinden oluşan çok uluslı girişim ve uzman grubu temelinde CR aktivetisi.
Kilit açıklamaların üst düzeyde yayınlanması yoluyla Rusya ve Kazakistan’ın çıkarlarının yakın yurtdışında temsil edilmesi.
4. Avrasya’da var olan ve olasılıklı çatışma bölgelerinde etnik gruplar arasında ve din grupları arasındaki çatışmaların izlenmesi.
5. Etnosların ve kültürlerin bilimsel ve alan araştırmaları, etnolojik ve arkeolojik seferler, Avrasya’nın eski şehirlerinin kutsal ayinlerinin ve bayramlarının restorasyonu.
6. Kültürel girişimlerin düzenlenmesi: Fuar, konser, festival, etnik bayramlar ve karnavallerin düzenlenmesi.
7. Halkların haklarına yönelik danışmanlık faaliyeti: Kültürel kimlik, insan onuru, dil özelliklerinin korunması ve gelişme yerinin ekolojisine ilişkin hukuki ve politik konular.
8. Avrasya entegrasyonu çerçevesinde bölgelerin geliştirilmesine yönelik pazarlama stratejilerin hazırlanması: Yönetim, sosyal ve ekonomik faaliyetin denetimi, hayatın toplumsallaşma düzeyi yükseltme tedbirleri; alanın pazarlamanın, marka oluşturulmasının, olumlu değişikliklerin olması ve bölgelerin yatırımları daha çok çekebilmesi için yeni konumlandırmanın programlarının hazırlanması.
9. Rusya ve BDT ülkelerinin halklarının geleneklerine ve etnik ve din kültürleriyle ilgili (psikolojik bilgilerin manevi uygulanması, etnik turizm, alternatif tıp, ekolojik inşaat) ekonomik projelerin ve know-how’un gerçekleştirilmesi.

Düzenlenmiş etkinlikler

Avrasya okumaları

RF Kamu Odasında düzenlendi. Organizatörler: Moskova şehri Müslümanlar Ruhani Yönetimi ve Merkez bölgesi ‘Moskova Muftiyatı’, Etnik İlişkiler Komisyonu. Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna, Güney Osetya, Transdinyester ve Abhazya’nın bilim adamları ve uzmanları katıldılar.

Moskova Avrasya Kulübü

2010 yılında kuruldu. Ararat Park Hayat otelinde kulübün 30 toplantısı yapıldı.

‘Lev Gumilev 100 yaşında’ etkinlikleri: ‘Gumilev okumaları’, Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Üniversitesi ve diğer üniversitelerde anıtın açılışı, Kamu Odada Gumilev dinlemeleri, Lev Gumilev’in müze olan dairesinde düzenlenen kolokyum, ‘Avrasya Birliğinin tarihi kökleri’ Moskova-Astana video köprüsünün gerçekleştirilmesi, ‘Gumilev balosu’.

Seferler

‘Güneşin şehri, Arkaim’, ‘Kutsal Beyaz Deniz bölgesi’, ‘Yakutistan, şamanların toprağıdır’, Födor Konühov’un ‘Büyük İpek Yolu seferi’, ‘Rus Kyzeyi’ vs.

Konferanslar

‘Modernizasyonun etnik ve dinsel riskleri’ (Brüksel), ‘Çağdaş Avrasyacılığın durumu’ (Stockholm), ‘Abhasya ve Güney Osetya halklarının hakları’ (Paris), ‘Etnik kimliği ve ekoloji. Global iklim değişikliklerinin Dünya’nın yerli halklarının hayatına etkisi’ semineri (Hopenhag), ‘Avrasya’nın kutsal coğrafyası’ (Elista), ‘Avrazya Birliği: kurulmanın perspektifleri’, ‘Güney Kafkasya’nın Avrasya geleceği’, ‘Rusya’da milli politikanın geleceği’, ‘Avrasya’nın 21. Yüzyılında kaderi’, ‘Kuzey’in yerli ve az nufuslu halklarının sorunları’, ‘Kültür anıtları korumal için para çekme’, ‘Evliliklerin tipleri, ilişkilerin taksonomi ve önümüzdeki Rusya’da cinsiyet metafiziği’ vs.

Akademik seviyede ders verme

Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Üniversitesi, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi, Ekonominin Yüksek Okulu, St.Peterburg Devlet Üniversitesi, Diplomatik Akademisi, Rusya Pedagoji Devlet Üniversitesi ve Rusya’nın bölgelerinde ve yurtdışında 100’den daha fazla diğer üniversitelerde öğrenciler bir takım ders.

Kültür etkinlikleri

Tıva Cumhuriyeti’nin sanat akşamı, ‘Cennetten elma’ filminin medya araçları için gösterilmesi, Pavel Zarifullin’in ‘Rus kutsal coğrafyası’ kitabının tanıtımı, Çukotka bölgesinin sanat akşamı, Pavel Zarifullin’in ‘Yeni İskitler’ kitabının tanıtımı vs.

İletişim bilgileri
İnternet sitesi: gumilev-center.ru
E-posta adresi: gumilev-center@yandex.ru

Pavel Zarifullin
Lev Gumilev Merkezi Müdürü
+7 926 093 81 43
Facebook.com/zarifullin.pavel

Anna Korolevskaya
Lev Gumilev Merkezi Projeler Koordinatörü
+7 903 561 41 61
Facebook.com/korolevskaya.anna

Gulnara Inanch
Azərbaycan Lev Gumilev Merkezi Projeler Koordinatörü
+994502013391
mete62@inbox.ru
https://www.facebook.com/gulnara.inanch

Leave a Reply


Fatal error: Call to a member function build_links() on null in /var/www/u0485828/data/www/gumilev-center.az/public_html/wp-content/themes/transcript/single.php on line 62